മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ പള്ളികള്‍ക്കും ബാധകമായ നിര്‍ണ്ണായകമായ വിധിപ്പകര്‍പ്പ്‌

സുപ്രീം കോടതി ജൂലൈ 3ന് പുറപ്പെടുവിച്ച മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ പള്ളികള്‍ക്കും ബാധകമായ നിര്‍ണ്ണായകമായ വിധിയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍: 1. മലങ്കരസഭ 1934 ഭരണഘടന പ്രകാരം എപ്പിസ്കോപ്പല്‍ സ്വഭാവം … Continue reading മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ പള്ളികള്‍ക്കും ബാധകമായ നിര്‍ണ്ണായകമായ വിധിപ്പകര്‍പ്പ്‌