തറ വര്‍ത്തമാനത്തിനും ഒരു തറവില വേണം! – ഭാഗം 8

ഏഴാം ഭാഗം തുടർച്ച … 21. റോമന്‍ കത്തോലിക്ക സഭയും യാക്കോബായ സഭയും പണിതിരിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ പാറമേലാണെന്നാണ് തറയില്‍ പണ്ഡിതരുടെ വാദം. വിശ്വാസമാകുന്ന പാറമേല്‍ സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു … Continue reading തറ വര്‍ത്തമാനത്തിനും ഒരു തറവില വേണം! – ഭാഗം 8