…ലോകം അവര്‍ക്ക് യോഗ്യമല്ലായിരുന്നു

ക്രിസ്തുവിനേയും 12 ശ്ലീഹന്മാരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 13 വെളുത്ത കുരിശുകള്‍ തയ്ചുചേര്‍ത്ത പറ്റിക്കിടക്കുന്ന മസനപ്‌സ എന്ന ശിരോവസ്ത്രം. കറുത്ത കുപ്പായം. കഴുത്തില്‍ തടിക്കുരിശ്. റമ്പാന്‍ എന്ന പദം നസ്രാണി … Continue reading …ലോകം അവര്‍ക്ക് യോഗ്യമല്ലായിരുന്നു