സ്നേഹാദരവുകളുമായി ശ്രീ. ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ സന്ദർശിച്ചു.

കൊട്ടാരക്കര : സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക വികസന കോർപറേഷൻ ചെയർമാനും, മുൻ മന്ത്രിയും, മലങ്കര സഭയുടെ ഉറ്റ മിത്രവും, അഭ്യുദയകാംഷിയുമായ ശ്രീ.ആർ ബാലകൃഷ്‌ണപിള്ളയെ ഓ.വി.എസ് പ്രതിനിധി സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്റെ … Continue reading സ്നേഹാദരവുകളുമായി ശ്രീ. ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ സന്ദർശിച്ചു.