മാന്തളിർ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ വി.മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മപെരുന്നാൾ

41 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാന്തളിർ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ കാവൽപിതാവായ വി.മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മപെരുന്നാൾ ഡിസംബർ 12 മുതൽ 21 വരെ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്നു.

Invitation Letter

Manthalir NEWS-1

Letter 2

 

error: Thank you for visiting : www.ovsonline.in