ഉപകാരസ്മരണ : പാത്രിയർക്കീസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നെടുബാശ്ശേരിയിൽ

യുഡിഎഫ് ഭരണ കാലത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ സഹായം ചെയ്തിരുന്നു.പാത്രിയർക്കീസ് നെടുബാശ്ശേരിയിൽ പറന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എത്തിയത് യാക്കോബായ – … Continue reading ഉപകാരസ്മരണ : പാത്രിയർക്കീസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നെടുബാശ്ശേരിയിൽ