നാം അറിയണം… സത്യം തിരിച്ചറിയണം….

1958 -ലെ ബ. സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കുശേഷമുണ്ടായ യോജിപ്പിലൂടെ സമാധാനപരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മലങ്കര സഭയെ പിളര്‍ത്തി കാര്യലാഭം ഉണ്ടാക്കിയവര്‍, തങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പിനായി ചമയ്ക്കുന്ന നുണകള്‍, തന്മയത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച് … Continue reading നാം അറിയണം… സത്യം തിരിച്ചറിയണം….