മലങ്കരസഭാ ഭരണഘടന കെട്ടിയിറക്കിയതല്ല

1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തിന് ഒരു ഭരണഘടന എഴുതിയുണ്ടാക്കാന്‍ ഡോ. ബി. ആര്‍. അംബേദ്കര്‍ അദ്ധ്യക്ഷനായി ഒരു കമ്മറ്റിയെ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനാ … Continue reading മലങ്കരസഭാ ഭരണഘടന കെട്ടിയിറക്കിയതല്ല