ഒരാള്‍ക്ക് എത്ര മെത്രാന്‍ വേണം?

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ മലങ്കര സഭയിലെ ഏതാനും മേല്പട്ടക്കാര്‍ കാലം ചെയ്തതോടെ ഉടനൊരു മെത്രാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ പലരും വെച്ചു പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ട് സ്ഥാനമോഹികള്‍ക്ക് ആശാഭംഗം … Continue reading ഒരാള്‍ക്ക് എത്ര മെത്രാന്‍ വേണം?