കൂനന്‍ കുരിശു സത്യവും മലങ്കര നസ്രാണിയുടെ ആത്മാഭിമാനവും

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മഗാന്ധി 1942-ല്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഇന്ത്യവിടുക എന്ന ആവശ്യവുമായി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം ആരംഭിച്ചു. രാജ്യമാസകലം ആളിപ്പടര്‍ന്ന ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് … Continue reading കൂനന്‍ കുരിശു സത്യവും മലങ്കര നസ്രാണിയുടെ ആത്മാഭിമാനവും