നേരാ തിരുമേനി; ഈപ്പച്ചന്‍ പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ പോയിട്ടില്ല : ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്

നേരാ തിരുമേനി; ഈപ്പച്ചന്‍ പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ കാറ്റുള്ളപ്പോള്‍ തൂറ്റണം എന്നു പണ്ടാരാണ്ടു പറഞ്ഞതിന്‍റെ പ്രയോഗാര്‍ത്ഥം അറിഞ്ഞ ചിലരുണ്ട്. അതിലൊരൊളാണ് കേരളാ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ചര്‍ച്ചസിന്‍റെ വര്‍ത്തമാനകാല … Continue reading നേരാ തിരുമേനി; ഈപ്പച്ചന്‍ പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ പോയിട്ടില്ല : ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്