സഭാകേസ് എന്ത്? എന്തിന്? ഒരു വിശദീകരണം

ഓർത്തഡോക്സ് – യാക്കോബായ തർക്കം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പൊതു ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ധാരാളം പേർ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു കണ്ടു. കൂടുതലും ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ചരിത്ര … Continue reading സഭാകേസ് എന്ത്? എന്തിന്? ഒരു വിശദീകരണം