പുല്‍ക്കൂടും കരോളും പിന്നെ സാന്തക്ലോസും; ക്രിസ്മസിനെ വരവേല്‍ക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ

ക്രിസ്മസ് അടുത്തു വരികയാണ്. പുല്‍ക്കൂടൊരുക്കി, ക്രിസ്മസ് ഗാനം പാടി, ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം. കരോളും ക്രിസ്മസ് ഗാനവും പുല്‍ക്കൂടും എത്തിയതിന് പുറകില്‍ അനവധി കഥകളുണ്ട് പുല്‍ക്കൂട്  … Continue reading പുല്‍ക്കൂടും കരോളും പിന്നെ സാന്തക്ലോസും; ക്രിസ്മസിനെ വരവേല്‍ക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ