തറ വര്‍ത്തമാനത്തിനും ഒരു തറവില വേണം! – ഭാഗം 1

കോട്ടയത്ത് 2024 ഫെബ്രുവരി 25-ന് നടന്ന മാര്‍ത്തോമ്മന്‍ പൈതൃക സംഗമം പലരെയും വിറളി പിടിപ്പിച്ചു എന്നത് ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്. എന്നും തല്ലുകൊള്ളുവാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ടവര്‍ എന്നു വിദേശ അടിമത്വത്തില്‍ … Continue reading തറ വര്‍ത്തമാനത്തിനും ഒരു തറവില വേണം! – ഭാഗം 1