ഏഴാം മാർത്തോമായുടെ കബറിട കൂദാശയും 214-ാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാളും

കോലഞ്ചേരി:- കോലഞ്ചേരി സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻ്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏഴാം മാർത്തോമ്മായുടെ 214-ാമത് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളും നവീകരിച്ച കബറിട കൂദാശയും പരിശുദ്ധ മുറിമറ്റത്തിൽ ബാവായുടെ … Continue reading ഏഴാം മാർത്തോമായുടെ കബറിട കൂദാശയും 214-ാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാളും