രവിവർമയുടെ അഞ്ചാം തലമുറക്കാരൻ വരച്ച വിശുദ്ധ സ്തേഫാനോസിൻ്റെ ചിത്രം സമർപ്പിച്ചു

മാവേലിക്കര:- രാജാ രവിവർമയുടെ തായ് വഴിയിലെ ചിത്രകാരൻ്റെ നിറക്കൂട്ട് ചാർത്തിയ കരവിരുതിൽ വിശുദ്ധ സ്തേഫാനോസിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരുങ്ങി. പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ രാജാരവിവർമയുടെ അഞ്ചാം തലമുറയിയുള്ള മാവേലിക്കര ഉത്സവമാം കൊട്ടാരത്തിൽ പാർഥസാരഥി വർമയാണു വിശുദ്ധ സ്തേഫാനോസിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചത്. പൂർത്തിയായ ചിത്രം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5ന് കറ്റാനം സെൻ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.

പുന്നമ്മൂട് പള്ളിക്കലേത്ത് രഞ്ജിത്ത് സാമുവേലിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നാല് മാസത്തോളം സമയമെടുത്താണു ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചിത്രമെഴുത്തിനു മുന്നോടിയായി വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്തേഫാനോസിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം വിശദമാക്കുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി 8 അടി ഉയരത്തിലും 5 അടി വീതിയിലുമാണ് ചിത്രം പൂർത്തീകരിച്ചത്. രാജാരവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് പൂർവവിദ്യാർത്ഥിയായ പാർഥസാരഥി വർമയുടെ ചിത്രങ്ങൾ 4 തവണ ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ പ്രദർശനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.