OVS - Latest NewsSAINTS

മാർ അസസായേൽ സഹദാ (Saint Pancratius the Martyr)

ഡയോക്ലീഷ് ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ദേവൻമാർക്ക് യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ നിരസിച്ചതിനാൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയായി പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന സഹദായാണ് മാർ അസസായേൽ. പാൻക്രാറ്റോസ് എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം “എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവൻ” എന്നാണ്. യുവജനങ്ങളുടെ സഹദാ എന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

ഏ ഡി 289-ൽ ഫ്രിജിയ സലൂട്ടാരിസ് നഗരമായ സിന്നഡയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ അസസായേൽ ജനിച്ചു. റോമൻ പൗരത്വമുള്ള ക്ലിയോണിയസിന്റെയും സിറിയഡയും മകനാണ് അദ്ദേഹം. അവന്റെ അമ്മ സിറിയഡ പ്രസവസമയത്ത് മരിച്ചു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് പിതാവായ ക്ലിയോണിയസിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു. അസസായേലിന്റെ എട്ടാം വയസ്സിൽ പിതാവ് ക്ലിയോണിയസ് മരിച്ചു. പിതാവിന്റെ മരത്തത്തെത്തുടർന്ന് ബാലനായ അസസായേൽ തന്റെ അമ്മാവൻ ഡയോനിഷ്യസിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും റോമിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുകയും അവിടെ വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അസസായേൽ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു അനുയായിയായി മാറി. എ ഡി 303-ൽ ഡയോക്ലീഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അധികാരികളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്ന് റോമൻ ദേവന്മാർക്ക് ഒരു യാഗം നടത്താൻ അസസായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യാഗം നടത്തുന്ന പക്ഷം ധാരാളം സമ്പത്തും അധികാരവും തരാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഡയോക്ലീഷ് ചക്രവർത്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷേ അസസായേൽ അവയെല്ലാം നിരസിച്ചു.

ചക്രവർത്തിയുടെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു: “കുഞ്ഞേ, നിങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു പുരുഷ മരണം അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു; കാരണം, നിങ്ങളെപ്പോലെ ചെറുപ്പമായതിനാൽ, നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ വഴിതെറ്റിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ കുലീനത സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളുടെ മകനായതിനാലും, ദയവായി ഈ ഭ്രാന്ത് ഉപേക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ കുട്ടിയെപ്പോലെ പരിഗണിക്കും.” എന്നാൽ ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അസസായേൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകി: “ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും, ഒരു വൃദ്ധന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്നു, എന്റെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരത ഈ ചിത്രത്തെക്കാൾ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ബഹുമാനിപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദേവൻമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വഞ്ചകരും അവരുടെ സഹോദരീ-സഹോദരിമാരെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവരെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന അടിമകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉടൻ കൊല്ലുമായിരുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പോലും ബഹുമാനമില്ല. അത്തരം ദൈവങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കാത്തതിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു”.

തന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വഴങ്ങാത്ത അസസായേലിന്റെ തലയറുക്കുവാൻ ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി പടയാളികളോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അപ്രകാരം തന്നെ പടയാളികൾ ആ വിശുദ്ധന്റെ തലയറുത്തു. അപ്പോൾ അസസായേലിന്റെ പ്രായം വെറും പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. യുവരക്തസാക്ഷിയുടെ മൃതദേഹം ശേഖരിച്ച് സംസ്കരിച്ചത് ഭക്തനായ മാട്രൺ ഒട്ടാവില്ലയാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ റോമിലെ സെന്റ് പാൻക്രാസിയോയിലെ ബസിലിക്കയിൽ 604-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ വിശുദ്ധ സിമ്മാക്കസ് മാർപ്പാപ്പ സ്ഥാപിച്ചു. ഗ്രെഗോയർ ഡി ടൂർസിന്റെ കാലം മുതൽ ഫ്രാൻസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. 1798 -ലെ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി. ഇത് തിരുശേഷിപ്പിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നതിന് കാരണമായി. അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും അവ ലാറ്ററൻ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 1814 -ൽ സെന്റ് പാൻക്രാസിയോയിലെ ബസിലിക്കയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു പുനപ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

അസസായേൽ സഹദായോടുള്ള മധ്യസ്ഥതകൾ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നിലനിന്നിരുന്നു. സാൻ പാൻക്രാസിയോയിലെ ബസിലിക്ക മാർ അസസായേലിന്റെ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പോപ്പ് സിമ്മച്ചസ് (498-514) നിർമ്മിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല പാസിയോ ഈ സമയത്താണ് എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മധ്യകാല ഐക്കണോഗ്രഫിയിൽ, ജോടിയാക്കിയ പട്ടാളക്കാരനായ നെറിയസ്, അക്കിലിയസ് എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം മാർ അസസായേലിനെ ഒരു യുവ സൈനികനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സ്പെയിനിൽ മാർ അസായേലിനെ സാൻ പാൻക്രാസിയോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ജോലിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രധാന മധ്യസ്ഥനായി അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. മലങ്കര സഭയിൽ മാർ അസസായേൽ സഹദായുടെ ഓർമ്മ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി ആഘോഷിക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ ഓർമ്മ വാഴ് വിനാകട്ടെ copyright@ovsonline.in

എഴുതിയത്: വർഗ്ഗീസ് പോൾ കൈത്തോട്ടത്തിൽ