OVS - Articles

കുസ്തന്തീനോസ് ചക്രവർത്തിയും മാതാവ് ഹെലനീ രാജ്ഞിയും – ഒരു ലഘു ചരിത്രം

മഹാനായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഹെലനീ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹെലേന. ഹെലീനയുടെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രരേഖകളിൽ കൂടുതൽ പരമാർശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവൾ ഏഷ്യാമൈനറിലെ ഡ്രെപാനം (പിന്നീട് ഹെലനോപോളിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു) സ്വദേശിനിയാണെന്നും അന്നത്തെ റോമൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലും താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിലും ജനിച്ചവളാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ചരിത്രകാരനായ വിശുദ്ധ ആംബ്രോസ് ഹെലീനയെ “നല്ല സ്ഥിരം ജോലിക്കാരി” എന്നാണ് തന്റെ ചരിത്ര രചനകളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ദരിദ്ര പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഹെലീനയെ കോൺസ്റ്റാന്റിയസ് ക്ലോറസ്സ് വിവാഹം കഴിച്ചു. ഏകദേശം 274 എ ഡി -യിൽ അവൾ തന്റെ ഏക മകനെ പ്രസവിച്ചു. അവൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം (292 എ ഡി) മാക്സിമിനിയനസ് ഹെർക്കുലിയസ് ചക്രവർത്തിയുടെ രണ്ടാനമ്മയായ തിയോഡോറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹെലീനയെ കോൺസ്റ്റാന്റിയസ് ക്ലോറസ്സ് വിവാഹമോചനം ചെയ്തു. സ്വന്തം പ്രശസ്തി ഉയർത്തുവാനും റോമൻ സമൂഹത്തിൽ തന്റെ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചരിത്രം പറയപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ തന്റെ ഏക മകനായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ തന്റെ പ്രിയ അമ്മയോട് എന്നേക്കും വിശ്വസ്തയും സ്നേഹവും പുലർത്തിയിരുന്നു. അവൻ വളർന്ന് രാജകീയ വൃത്തത്തിൽ അംഗമായപ്പോൾ ഹെലീനയുടെ അരികിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിരുന്നില്ല. എ ഡി 308-ൽ കോൺസ്റ്റാന്റിയസിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയാകുകയും തന്റെ അമ്മയെ രാജകീയ വൃന്ദത്തിലേക്കും സാമ്രാജ്യത്വ കോടതിയിലേക്കും തിരികെ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തു. ഹെലീനയ്ക്ക് അഗസ്റ്റ എന്ന പദവി ലഭിച്ചു. എല്ലാവരോടും തന്റെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവളുടെ ചിത്രം പതിച്ച നാണയങ്ങൾ പോലും അയാൾ അച്ചടിച്ചിരുന്നു. മകന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഹെലീന ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അഗസ്റ്റ ഇംപെരാട്രിക്സ് എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഹെലീനയ്ക്ക് സാമ്രാജ്യത്വ ട്രഷറിയുടെ മേൽ സ്വതന്ത്ര ഭരണം ലഭിച്ചു. ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ചുമതല അവൾക്കായിരുന്നു.

എ ഡി 326-328 കാലഘട്ടത്തിൽ, ഹെലീന വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തി. തന്റെ യാത്രയ്ക്കിടെ ഹെലനീ നിരവധി പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു, അതിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തും (The Church of the Nativity) മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണസ്ഥലത്തും (Church of Eleona on the Mount of Olives) പ്രധാന ദേവാലയങ്ങൾ പണിതു ഹെലനീയുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റസിന്റെ നാശത്തിനു ശേഷം യെരൂശലേം പുനർനിർമിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 130 എ ഡി യിൽ ഹാഡ്രിയൻ ചക്രവർത്തി യേശുവിന്റെ മരണസ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു. ഈ ക്ഷേത്രം ശുക്ര ദേവന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. ഹെലനീയും തന്റെ പടയാളികളും ഈ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കുകയും ഖനനം ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് മൂന്ന് കുരിശുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.

കുരിശിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും മഹാന്മ്യത്തെയും ശക്തിയെയും ഹെലനീ രാജ്ഞിയുടെ കുരിശിന്റെ കണ്ടത്തലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഹെലനീ രാജ്ഞി മരണത്തോട് അടുത്ത് നിന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കുരിശിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ഹെലനീ അവളോട് മൂന്ന് കുരിശുകളിലും കൈ വയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കുരിശുകൾ തൊട്ടപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ കുരിശിൽ കൈ വെച്ചപ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചു. അത് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കുരിശ് ആണെന്ന് ഹെലേന പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്ഥലത്ത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ചർച്ച് ഓഫ് ഹോളി സെപൽച്ചർ പണിയാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

തന്റെ തിരച്ചിലിനിടയിൽ ഹെലനീ രാജ്ഞി കുരിശുമരണത്തിന്റെ നഖങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതായി സൈറസിന്റെ തിയോഡോറെറ്റ് എന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപെടുത്തി കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ ഹെൽമെറ്റിൽ ഒരു നഖവും കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണിൽ ഒരു നഖവും അവൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുത ശക്തികളാൽ തന്റെ മകനെ സഹായിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം ഹെലനീ രാജ്ഞിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസം ജനങ്ങളിലെത്തിച്ചു.

ഹെലനി രാജ്ഞി കണ്ടെത്തിയതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൈപ്രസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന്റെ അങ്കിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ, വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അവഷിശ്ടങ്ങൾ, യേശുവിനെ കുരിശിൽ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച കയറിന്റെ കഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 327-ൽ ഹെലീന ജറുസലേമിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അവൾ അത് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ചാപ്പലിൽ സൂക്ഷിച്ചു. അവളുടെ കൊട്ടാരം ജറുസലേമിലെ ഹോളി ക്രോസ് ബസിലിക്കയായി പിന്നീട് മാറുകയുണ്ടായി.

എ ഡി 330 ഓടെ വിശുദ്ധ ഹെലനീ രജ്ഞി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനോടൊപ്പം മരിച്ചു. തുടർന്ന് റോമിന് പുറത്തുള്ള ഹെലേനയിലെ ശവകുടീരത്തിൽ അവളെ അടക്കം ചെയ്തു. തന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതിൽ ഹെലനി രാജ്ഞിയും തന്റെ പ്രിയ മകനും പ്രശസ്തയായിരുന്നു. ദരിദ്രരെയും നിരാലംബരെയും സഹായിക്കാൻ അവൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു. അവൾ പള്ളികൾ സന്ദർശിക്കുകയും സമൃദ്ധമായ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യ്തു. വിശുദ്ധ ഹെലനീ വളരെ ഭക്തിയുള്ള ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു, അത്രമാത്രം ജനനം മുതൽ അവൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്ര രേഖകളിലൂടെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അവളുടെ സ്വാധീനത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്ര രേഖകളെയും ലോക ചരിത്രത്തിന് വഴി തെളിയിക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

വർഗ്ഗീസ് പോൾ കൈത്തോട്ടത്തിൽ