മാർ ദിവന്നാസിയോസ് എജ്യുക്കേഷൻ, ഗൈഡൻസ് & കെയർ സെന്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ഇടുക്കി ഭദ്രാസനത്തിലെ യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഭി. മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹാശിശുകളോടെ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ഔഗേൻ മാർ ദീവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നാമഥേയത്തിൽ മാർ ദിവന്നാസിയോസ് എജ്യുക്കേഷൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കെയർ – ഓ സി വൈ എം ഇടുക്കി എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ പഠനത്തിൽ മികവുള്ളവരും സാമ്പത്തിക പ്രയാസ്സമനുഭവിക്കുന്നവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും നൽകി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും

യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായി

 മാർ ദിവന്നാസിയോസ് എജ്യുക്കേഷൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കെയർ – ഓ സി വൈ എം ഇടുക്കി എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു സംരഭത്തിന് യുവജനപ്രസ്ഥാനം ചുവടുവയ്ക്കുന്നു.

ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ

👉 നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസ്സപ്പെടുന്ന പഠനത്തിൽ സമൃദ്ധരായവരെ സഹായിക്കുക.

👉 കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുക.

👉 പഠനം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക,

 വിവിധ കമ്പനികളുടെ സഹായത്തോടെ ജോബ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ..

അഭി. ഔഗേൻ മാർ ദിവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ 14-ാം ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വാകത്താനം വള്ളിക്കാട്ട് ദയറായിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോ.മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് തിരുമേനി സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഭദ്രാസന യുവജനപ്രസ്ഥാനം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാ. ജസ്വിൻ ചാക്കോ, ഫാ. ജോസ് സാമൂവേൽ, ഫാ. ജിജിൻ ബേബി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Facebook
error: Thank you for visiting : www.ovsonline.in