ഹ്രസ്വകാലംകൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയ മഹാ പരിശുദ്ധൻ

രണ്ടാം മാർത്തോമായുടെ കാലത്ത് 1685 മലങ്കരയിൽ എത്തിയ വിദേശ മേൽപ്പട്ടക്കാരൻ. മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ പൗരസ്ത്യ മെത്രാന്മാരുടെ ആഗമനം ദീർഘകാലം തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ … Continue reading ഹ്രസ്വകാലംകൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയ മഹാ പരിശുദ്ധൻ