ശാസ്ത്രം – ദൈവ വിശ്വാസം: Part – 6

ദൈവവും ശാസ്ത്രവും – രണ്ടും ചേരുമോ..? ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ..? കുറച്ച് നാൾ മുന്‍പ് ഒരു പ്രശസ്തമായ ക്രൈസ്തവ മാധ്യമത്തില്‍ വന്ന ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നത് “ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിക്കും … Continue reading ശാസ്ത്രം – ദൈവ വിശ്വാസം: Part – 6