ശാസ്ത്രം – ദൈവ വിശ്വാസം: Part – 5

തിരുവെഴുത്തുകളും ദിനോസറുകളും ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് വരെ ദിനോസറുകളെ കുറിച്ച്‌ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായി. ദിനോസറുകൾ എന്ന ജീവികൾ … Continue reading ശാസ്ത്രം – ദൈവ വിശ്വാസം: Part – 5