മലങ്കരസഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തനിമയും

എ. ഡി. 52-ല്‍ മാര്‍ത്തോമാശ്ലീഹായാല്‍ സ്ഥാപിതമായ മലങ്കരസഭ സ്വതന്ത്രയായി ജനിച്ചുവെങ്കിലും പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചങ്ങലകളാല്‍ ബന്ധനസ്ഥയായി 21- ാം നൂറ്റാണ്ടിലും കഴിയുന്നു. മലങ്കര സഭയുടെ അരുമസന്താനങ്ങള്‍ ഉണര്‍ന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട … Continue reading മലങ്കരസഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തനിമയും