സ്തുതി ചൊവ്വാക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നു സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുവിൻ – പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ

വി.മാര്ത്തോമ സ്ലിഹയുടെ പിൻഗാമിയും
മലങ്കര ഓർത്തഡോൿസ്‌ സഭയുടെ
പരമാദ്യക്ഷനും മായ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാര്ത്തോമ പൗലോസ്‌ ദ്വുതിയാൻ കാതോലിക്ക ബാവ വിശ്വാസികൾക്ക് അയച്ച കല്പന.

Kalpana 230

error: Thank you for visiting : www.ovsonline.in